uhambo A Journey of Hope to Prevent HIV

Wat Is ’n Entstofproef?

’n Entstof leer die liggaam se immuunstelsel om ’n bepaalde infeksie te voorkom of ’n spesifieke siekte te beveg. Jou immuunstelsel beskerm jou teen siektes. Om ’n entstof te ontwikkel, moet navorsers dit op mense toets. ’n Entstofproef toets of proef entstowwe veilig is (nie gesondheids probleme veroorsaak nie) en of mense se immuunstelsels op die proef entstowwe reageer. ’n Entstofproef kan ook gebruik word om uit te vind of entstowwe ’n spesifieke infeksie of siekte voorkom of beveg. Dit verg baie entstofproewe om ’n veilige, doeltreffende entstof te vervaardig.

Hoe Gaan Die Gesondheid En Regte Van Deelnemers Beskerm Word?

Almal in die netwerk vir MIV-entstofproewe (HIV Vaccine Trials Network – HVTN) beskou dit as top prioriteit om deelnemers se gesondheid te beskerm en hulle regte te respekteer. Kliniek personeel sal vir potensiële deelnemers voldoende inligting gee oor die proef produkte en -prosedures, die moontlike risiko’s en voordele verbonde aan deelname, sowel as die regte wat hulle as deelnemer sal hê. Dit staan iemand vry om ja of nee te sê om aan die proef deel te neem al dan nie.

Kliniek personeel sal deelnemers gereeld tydens die proef monitor om seker te maak die proef-inspuitings veroorsaak nie enige gesondheidsprobleme nie. Die kliniek personeel sal ook van deelnemers verneem of hulle moontlik enige sosiale probleme weens deelname aan die proef ervaar, en hulle help om die probleme op te los of te hanteer.

Ander belange groepe is betrokke by die beskerming van deelnemers se regte en welstand. Indien jy belangstel, sal navorsingsklinieke naby jou, jou met gedetailleerde inligting oor hierdie groepe kan voorsien.