Meer Oor HVTN 702

Wat Is HVTN 702?

HVTN 702 is ’n groot doeltreffendheid proef wat ’n kombinasie van twee eksperimentele entstowwe teen MIV toets. Die proef entstowwe word ALVAC-HIV (vCP2438) en Bivalente Subtipe- C gp120/MF59 genoem. Die hoof doelwitte van hierdie proef is om die volgende te bepaal:

  • Is die entstowwe veilig om aan mense toegedien te word?
  • Kan die entstowwe MIV-infeksie voorkom?
  • Hoe reageer mense se immuunstelsels op die proef entstowwe?

Die entstowwe wat in hierdie proef gebruik word, is nie van die volgende gemaak nie: lewendige MIV, doodgemaakte MIV, dele wat van MIV geneem is of MIV-besmette menslike selle. Die MIV-entstowwe wat getoets word, is van sintetiese (mensgemaakte) nabootsings van MIV-stukke gemaak. Daarom kan die entstowwe NIE MIV-infeksie of VIGS veroorsaak NIE.

Hierdie proef entstowwe is eksperimenteel. Dit beteken ons doen steeds daaroor navorsing, en leer steeds hoe veilig dit is om onder mense gebruik te word, en of dit MIV-infeksie sal voorkom.

Hierdie entstowwe word slegs vir navorsings doeleindes gebruik. Dit is nie vir die algemene publiek beskikbaar nie en kan nie gekoop word nie. Hierdie entstowwe word deur die vervaardigers daarvan, Sanofi Pasteur en GlaxoSmithKline (GSK), verskaf.

Vertel My Meer Oor HVTN 702 En Uhambo

Uhambo is ’n reeks proewe wat ons na ’n veilige en doeltreffende MIV-entstof kan lei. HVTN 702 is die jongste navorsings proef in die Uhambo-reeks. Uhambo beteken “reis”, en ons is op reis om ’n veilige en doeltreffende entstof te vind wat mense teen MIV sal beskerm.

’n Ander groot proef het in 2009 vir die eerste keer getoon dat ’n entstof moontlik MIV kan verhoed, hoewel net in ’n geringe mate. Die proef is RV144 genoem, en is op meer as 16 000 mense in Thailand gedoen. Daardie resultate was belowend, en het getoon dat die entstof 31,2% van nuwe MIV-infeksies voorkom het. Dit beteken dat die proef entstowwe wat in die RV144-proef gebruik is, in staat was om MIV-infeksie te voorkom by ongeveer 1 uit elke 3 mense wat aan die proef deelgeneem het. Hoewel dit nie goed genoeg was om die entstowwe te lisensieer nie, het die proef wetenskaplikes van die inligting voorsien wat hulle benodig het om ‘n beter entstof te ontwikkel. Dit is hoe ons met hierdie reis begin het – eers met kleiner proewe wat die veiligheid van ’n eksperimentele entstof en die liggaam se immuunreaksies daarop bestudeer het, op mense in Afrika, en nou HVTN 702.

Een van hierdie kleiner proewe staan bekend as HVTN 100. In hierdie proef is die ALVAC- en Protein-entstowwe wat in HVTN 702 gebruik word, aan 210 mense in Suid-Afrika toegedien. HVTN 100 is ’n fase 1/2a-proef waartydens navorsers wil leer of die ALVAC- en Protein-entstowe (dieselfde entstowwe wat in HVTN 702 gebruik word) veilig is om vir mense gegee te word; of mense die proef entstowwe kan neem sonder om té veel ongemak te ervaar; en hoe mense se immuunstelsels op die ALVAC- en Protein-proef entstowwe reageer. Tussentydse resultate van HVTN 100 het getoon dat hierdie 2 entstowwe veilig is om vir mense te gee en het goeie immuunreaksies tot gevolg gehad. Daar was geen ernstige gesondheidsprobleme wat met hierdie entstowwe verband hou nie. Daar is egter altyd die moontlikheid van probleme wat nog nie opgemerk is nie. Daarom is een doel van hierdie proef om te toets of die entstowwe veilig is wanneer dit vir meer mense gegee word. Elke deelnemer se gesondheid sal regdeur die proef noukeurig gemonitor word. HVTN 702 verskil van HVTN 100 in dié dat by HVTN 702 probeer navorsers nou uitvind of die ALVAC- en Protein-entstof MIV-infeksie kan voorkom.

Wie Doen Die Proef?

Die proef word deur die netwerk vir MIV-entstof proewe (HVTN) gedoen. HVTN en al die proef klinieke wat deelneem, werk saam met gemeenskapbelanghebbendes om seker te maak hierdie navorsing is aanvaarbaar vir die plaaslike gemeenskap, en respekteer plaaslike kulture.